Yaşam Bilimi Biyoloji, Hücre ve Canlılar Dünyası bu sene Milli Eğitim Bakanlığının 9. sınıf öğrencileri için biyoloji dersinin müfredatında yer alan konularını oluşturmaktadır. Liseye yeni başlayacak olan öğrenciler için gelecek yılların temelini oluşturacak olan bu bilgiler arasında