10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Yaşadığımız yeryüzünü fiziksel, beşeri, siyasal ve ekonomik yönlerden inceleyen bir bilim olarak 10. Sınıf müfredatında yer alan Coğrafya insanlarla yeryüzü arasındaki ilişkiyi neden ve sonuç ilişkisine bağlı olarak inceler. MEB yayınlarından çıkan