Alanında uzman hocalar hazırlanan Payel Yayınları aracılığıyla yayınlanan Sevme Sanatı güncel müfredata ve yeni sınav sistemine uygun şekilde her öğrenincinin hazırlandığı sınavında “Sevgi”, insanoglunun gelişmesinin ilk dönemlerinden başlayarak günümüze dek yaşayabilen vazgeçilmez bir duygu, anlam dolu bir