Sıtkı Öztürk tarafından kaleme alınan yeni ve sürükleyici bir eser daha. Memlük / Ed – Devletü’t Türkiyye tam bir baş yapıt edasıyla kaleme alınmıştır.Bu baş yapıtı okumak için sayfamızda sizler için hazırlanmış PDF ten yaralanarak bu baş