Kavramış olduğunuz YKS konularını daha iyi pekiştirmek amacıyla sitemizde YKS Temel Yeterlilik Örnek Soruların PDF dosyasını yayınlamış bulunmaktayız. Daha önce üzerinde durduğunuz konular hakkında belli bir seviyede örnek çözümlerinde mutlaka bulunmuşsunuzdur. Fakat fazla konuyu üstelemeden ve sınavların